Kategori: Ikke-kategoriseret (Side 1 af 2)

Bestyrelsesmøde 2/4 2024

Referat, bestyrelsesmøde 2. april 2024.

Til stede: Mie, Erik, Birgit, Paul, Tinna, Jens, Per.

Referent: Per

Konstituering: Vi venter til næste gang, så vi kan få Jeff med. ( på rejse)

Vi skal ha justeret taksterne for brug af huset. 

Fremover: Lille sal: 200kr, hele huset: 500kr  Under 2 års medlemskab: Dobbelt pris (for at undgå misbrug af vores ordning).

Vi strammer op på hjemmesideteksten ang. brug af huset.

Vi har fået bevilget 40.000 fra Vanførefonden til toiletombygning, Erik tar kontakt til SVJ med henblik på at lave det i August. Vi lukker kalenderen i den periode.

Program:

Loppemarked: Alle stande afsat, vi laver café med kage og vafler.

Koncert d. 12/4: Vi sætter op fredag eftermiddag, Tonny og Karen får styr på maden og tilkalder den hjælp de har brug for.

Bededagsfrokost 26/4: Vi sender invitation ud hurtigst muligt.

Sommer: Vi laver udflugter og satser på at Sogneforeningen laver noget socialt.

Ideen fra generalforsamlingen med røde/gule/grønne kort: Karen snakker med Birthe om det – så vender vi tilbage til det.

Næste møde: 14/5

Generalforsamling

Generalforsamling, Vandborg-Ferring Fælleshus, fredag d. 22/3 2024.

Startsang: Det er forår og alting klippes ned.

Dirigent: Arne

Referent: Per

Stemmetællere: Birte og Paul.

Beretning:

Endnu et godt og aktivt år. Vi er en af kommunens førende kulturudbydere!

2023:

Marts: Teater, generalforsamling

April: Perry Stenbæk og Dekadans

Juni: Kristian Lilholt og Frede Panduro

Sommer: Udflugter

September:Teaterforestillingen Marie Grubbe, menighedskaffe, ålegilde med viser af Knud Elund Frandsen

Oktober: Solveig og Sisse Skovbakke

November: Litteratur, mortensaften, Nørkleklubbens julemarked

December: Syng julen ind

2024:

Revy, Broderisten, teater, Dansktoppen´s historie.

Desuden: Nørkleklubben hver torsdag – dejligt vi har dem!

Og så bliver huset brugt meget af private  – og måske misbrugt? Vi må gøre noget ved takstpolitikken. Bestyrelsen tar den.

I år: HP Lange og Big Gumbo, Bededagsfrokost, Himmerland – og hvad mere?

Praktisk: Ikke det store, lukket tagprojektet, klaver, småinvesteringer – i år: herretoilettet.

Det går godt; god økonomi, velbesøgt, hus i god stand, stort engagement.

Men fremtiden er bekymrende: Demorafisk udfordring, kernegruppen svinder ind, selv om mange er gode til at hjælpe ved arrangementer slider vi hårdt på Birgit, Erik, Karen, Tonny og Jens og nogle få andre; vi skal passe på dem og gerne finde flere til at dele….

Tak til bestyrelsen og alle dem der har givet en hånd med – dejligt sted  at være aktiv; jeg får mange ideer – og godt der er nogle der er gode til at gribe det praktiske…

Regnskab: Driftsoverskud på 43000, godkendt.

Debat af beretning og regnskab:

Vi er nødt til at justere satserne for brug af huset for at undgå misbrug af vores koncept.

Indførsel af et rødt, gult, grønt kort – ordning for at inddrage medlemmerne mere i arbejdet omkring huset?

Skal vi udbetale de penge, der står som andelsbeviser nu hvor vi kan undvære dem?

Valg: Efter benhårdt kampvalg blev følgende valgt:

Jeff, Karen og Erik for 2 år, Paul for et år (Bo´s plads)

Supleanter: Steen og Tinna.

Revisorer: Genvalg af Jette og Bent.

Evt: Intet

Afslutningssang: Den blå anemone.

Bestyrelsesmøde, 28/11-23

Referat, bestyrelsesmøde, 28-11-23.

Til stede: Birgit, Erik, Karen, Bo, Tinna, Jens, Mie, Per.

Siden sidst:

Fin litteraturaften og hyggeligt julemarked.

Vi har lagt fliser til renovationsfolkene, skiftet låge på brændeovnen og købt et klaver.

Kommende arrangementer:

Syng julen ind d. 17/12 , vi snakker sammen om det praktiske når tiden nærmer sig…

Revy sidste weekend i januar, afvikling som vi plejer, Skipperband kommer og spiller.

Teaterkredsen mandag d. 19/2.

Broderiaften 27/2.

Dansktopforedrag 14/3.

Generalforsamling 22/3.

Koncert med HP Lange 14/4.

Koncert med Himmerland 25/9.

Der er rigtig meget gang i udlejningen!

Næste møde: 9/1 kl. 19.

Bestyrelsesmøde 25-09-2023.

Referat, bestyrelsesmøde 25-09-2023.

Til stede: Erik, Birgit, Karen, Mie, Tinna og Per.

Siden sidst: Vellykket besøg af Teaterkredsen med ”Marie Grubbe”.

Kommende arrangementer:

Kaffebord onsdag d. 27 og ålegilde d. 29. Der er styr på det – Per har fundet musik til fredag og sørger for at der er øl og snaps i huset.

Koncert med Solvej og fællessang med Sisse Skovbakke d. 27 0ktober; vi prøver at lave noget ost/tapas.

Mortensaften 10/11.

Litteraturaften med Gunda 21/11.

Økonomi:  Vi har så mange penge i kassen at vi godt kunne tænke på at gøre noget ved forholdene på herretoilettet – få lavet et handicaptoilet.  Vi kiggede lidt på det – Erik ta’r en snak med Bjørn Kaalund.

Andet: Vi skal ha lagt fliser ud vejen ved affaldscontaineren for at få hentet affald. Vi tog mål og prøver at få det fikset….

Næste møde: 24/10 kl 19.

Bestyrelsesmøde 15/8-2023

Referat, bestyrelsesmøde, 15. august 2023.

Til stede: Erik, Birgit, Karen, Mie, Jens, Per.

Siden sidst: Ikke meget, en del private arrangementer.

Efteråret: 23 bookinger frem til jul – der er gang i den. Vores udflugt i juni var hyggelig – vi laver en mere med samme koncept.

Teaterkredsen kommer d. 13-9 – Per får styr på vores forpligtelser i den forbindelse.

Tonny kan skaffe ål, så vi laver en åle-aften – max 50; Per finder lidt underholdning.

Vi spørger Gunda om hun vil lave litteraturaften i november – ellers måske et foredrag?

Foreløbigt efterårsprogram:

29-8: Udflugt med madkurv.

13-9: Teater med teaterkredsen: Marie Grubbe.

27-9: Kaffe i forbindelse med kirkekoncert.

29-9: Fællesspisning, Tonny og Karen laver ål.

27-10: Koncert og fællessang

10-11: Mortensaften

26-11: Nørkleklubbens julemarked.

17-12: Syng julen ind med menighedsrådet

Næste møde: 4-9 kl 19.

Bestyrelsesmøde 4/4-2023

Referat, bestyrelsesmøde 4-4-2023.

Til stede: Birgit, Karen, Jens, Mie, Tina, Per.

Siden sidst: Fin og sjov aften med Randers Teater – og god indtægt. Så vi fortsætter gerne selvom der er noget arbejde ved det.

Konstituering: Ingen ændringer.

Opfølgning fra generalforsamling: Vi justerer el-prisen til 4 kr pr kwh og prisen på træpiller til 40 kr pr sæk. Prisen for udleje og olie uændret. Ingen grund til at ændre prisen for medlemskab.

Jens finder håndtag der kan gøre toiletterne mere handicapvenlige og vurderer på mulighederne for at indrette et decideret handicaptoilet.

Der er brug for nye ideer/arrangementstyper så vi laver en visions-cafe fredag d. 28 april kl 15. Per skriver en invitation.

Næste møde: Tirsdag d. 9-5 kl. 19.

Generalforsamling 2023

Referat – generalforsamling i Vandborg-Ferring Fælleshus, d. 17.3.2023.

Referent: Per

Dirigent: Arne

Stemmetællere: Bendt og Birte

Formandsberetning: Vedhæftet.

Kommentarer: Er vores pris for brug af huset for lav? Er vores pris for energi rigtig? Bestyrelsen tager taksterne op til revision. Trænger herretoilettet til en renovering?

Revideret regnskab fremlagt og godkendt.

Valg til bestyrelse: Per, Bo, Mie og Jens alle genvalgt.

Suppleant: Niels blev valgt.

Revisor: Genvalg

Eventuelt: Hvad med en madklub for mænd? Montering af håndtag på toiletterne? Vi bør snart lave en visionsdag  for at få nye aktiviteter i huset.

Beretning 2022

Beretning 2022.

Et godt og aktivt år – selv om vi startede i coronaen’s skygge.

Mange private arrangementer – bl.a. 2 bryllupper!

Nørkleklubben – sommerpyntning, pynt til revyfest, ulemarked

Start i februar: Fredagscafe – altid hyggeligt

Marts: Jane og Shane, meninghedsrådets forårsbrunch, generalforsamling med Ib Noe, Revy

April: Michel Birkballe

10-6: Fællesspisning

Efter sommerferien: Taget

September: Noget om at blive grebet – teaterkredsen

Oktober: Blæsten

November: Alle helgen – kirkekaffe, Mortensaften – Nørkleklubbens julemarked

December: Syng julen ind med menighedsrådet

  • Mange spændende arrangementer – og vi er fortsat godt ind i 23 med en dejlig revy-weekend, foredrag og koncert – og med et par virkelig spændende arrangementer i den kommende tid: teater og koncerter.

Gode arrangementer – god tilslutning; vi har som sådan  ikke noget at klage over. Men man kan godt være bekymret over hvor vi går hen. De gamle flytter herfra og går bort – vi skal ha fat i en ny generation og nyt indhold hvis vi fortsat skal være et fælleshus og ikke bare skal være et kulturhus…..

Vi har fået en flot ny hjemmeside – lavet og styret af Ejner Noe. Her kan man altid se hvad der sker i huset.

Tag på forhuset:  Noget skulle gøres – god proces, nemt at finde penge, godt samarbede med tømreren, god hælp af frivillige til opsætning og nedtagning af tag – specielt Erik, Jens – men også et par stykker mere – og tak til dem der ryddede op efter svineriet. Og de fleste af de lovede penge er for længst udbetalt – nu er det bare LAG-pengene der mangler….. vores hus er grundlæggende i orden til mange års virke; der er selvfølgelig altid lidt småprojekter ude og inde, men det kan vi klare.

Hvis vi bare kan finde indhold!

Stor tak til bestyrelsen for godt og gnidningsfrit samarbejde – fantastisk at se hvordan en bred kreds helt af sig selv går i gang når der skal ryddes op og vaskes op; det kunne godt være surt – men det er det ikke!

Tak til Birgit, Karen, Tonny, Erik, Jens og Bent der bruger rigtig mange timer og bare holder det hele i orden – der er meget man ikke behøver at bekymre sig om som formand.

Hvordan kommer vi videre – skal vi ha en visionsaften, hvem har ideer til nyt indhold og nye fællesskaber?

Referat, Bestyrelsesmøde 6. marts 2023

Referat, bestyrelsesmøde 6. marts 2023

Til stede: Hele bestyrelsen!

Siden sidst: Vellykkede arrangementer med Mika Vandborg og Gunda.

Kommende arrangementer:

Generalforsamling d. 17/3: Vi har vist styr på det hele.

Teater d. 27/3: Vi skal sørge for hjælp til opsætning og for bespisning af teaterholdet – Per finder ud af detaljerne….  vi sælger kaffe og cookies, vin, øl og vand

Huset: Stakittet ved parkeringen trænger til en renovering – Jørgen på mejeriet er indforstået med at vi ordner det.

Næste møde: tirsdag d. 4/4 kl 19.

Evt: Vi spiste en masse kager.

Referat, bestyrelsesmøde, 7-2-2023.

Referat, bestyrelsesmøde, 7-2-2023.

Til stede: Birgit, Erik, Karen, Mie, Tinna, Per.

Siden sidst:

Foredraget d. 17 januar var velbesøgt og spændende; hang fint sammen økonomisk.

Revyweekenden gik fint og gav et overskud på ca 10.000; måske et problem at vi altid er oppe imod håndbolden fredag aften – kunne man rykke til første weekend i februar. Måske er musikken lørdag for høj og får nogen til at tage tidligt hjem? Men ellers fortsætter vi vel bare næste år….

Kommende arrangementer:

Vi forsøger os med fredagscafe igen d. 10/2, 17/2 og 3/3. Tonny, Karen og Per tar sig af dem.

Koncert d. 24 februar; vi regner med at musikudvalget tar sig af den.

Litteraturaften d. 28 februar.

Generalforsamling d. 17 marts; Karen tænker over maden og snakker med Tonny om det….

Randers Teater kommer d. 29 marts.

Koncert d. 21 april; vi satser på svensk mad…

Koncert/fællesspisning d. 2 juni.

Teater v. Teaterkredsen 13. september.

Randers Teater/Teaterkredsen 19. februar 2024.

Vi gennemgik regnskabet for 2022 og det ser fornuftigt ud.

Næste møde: Tirsdag d. 7 marts.

« Ældre indlæg

© 2024 Vandborg-Ferring Fælleshus

Website leveret af Michael NoeOp ↑