Referat, bestyrelsesmøde 25-09-2023.

Til stede: Erik, Birgit, Karen, Mie, Tinna og Per.

Siden sidst: Vellykket besøg af Teaterkredsen med ”Marie Grubbe”.

Kommende arrangementer:

Kaffebord onsdag d. 27 og ålegilde d. 29. Der er styr på det – Per har fundet musik til fredag og sørger for at der er øl og snaps i huset.

Koncert med Solvej og fællessang med Sisse Skovbakke d. 27 0ktober; vi prøver at lave noget ost/tapas.

Mortensaften 10/11.

Litteraturaften med Gunda 21/11.

Økonomi:  Vi har så mange penge i kassen at vi godt kunne tænke på at gøre noget ved forholdene på herretoilettet – få lavet et handicaptoilet.  Vi kiggede lidt på det – Erik ta’r en snak med Bjørn Kaalund.

Andet: Vi skal ha lagt fliser ud vejen ved affaldscontaineren for at få hentet affald. Vi tog mål og prøver at få det fikset….

Næste møde: 24/10 kl 19.