Forfatter: Ejner Noe (Side 1 af 2)

Referat fra Bestyrelsesmøde 15/8-2023

Referat, bestyrelsesmøde, 15. august 2023.

Til stede: Erik, Birgit, Karen, Mie, Jens, Per.

Siden sidst: Ikke meget, en del private arrangementer.

Efteråret: 23 bookinger frem til jul – der er gang i den. Vores udflugt i juni var hyggelig – vi laver en mere med samme koncept.

Teaterkredsen kommer d. 13-9 – Per får styr på vores forpligtelser i den forbindelse.

Tonny kan skaffe ål, så vi laver en åle-aften – max 50; Per finder lidt underholdning.

Vi spørger Gunda om hun vil lave litteraturaften i november – ellers måske et foredrag?

Foreløbigt efterårsprogram:

29-8: Udflugt med madkurv.

13-9: Teater med teaterkredsen: Marie Grubbe.

27-9: Kaffe i forbindelse med kirkekoncert.

29-9: Fællesspisning, Tonny og Karen laver ål.

27-10: Koncert og fællessang

10-11: Mortensaften

26-11: Nørkleklubbens julemarked.

17-12: Syng julen ind med menighedsrådet

Næste møde: 4-9 kl 19.

Referat fra bestyrelsesmøde 4/4-2023

Referat, bestyrelsesmøde 4-4-2023.

Til stede: Birgit, Karen, Jens, Mie, Tina, Per.

Siden sidst: Fin og sjov aften med Randers Teater – og god indtægt. Så vi fortsætter gerne selvom der er noget arbejde ved det.

Konstituering: Ingen ændringer.

Opfølgning fra generalforsamling: Vi justerer el-prisen til 4 kr pr kwh og prisen på træpiller til 40 kr pr sæk. Prisen for udleje og olie uændret. Ingen grund til at ændre prisen for medlemskab.

Jens finder håndtag der kan gøre toiletterne mere handicapvenlige og vurderer på mulighederne for at indrette et decideret handicaptoilet.

Der er brug for nye ideer/arrangementstyper så vi laver en visions-cafe fredag d. 28 april kl 15. Per skriver en invitation.

Næste møde: Tirsdag d. 9-5 kl. 19.

Referat – Generalforsamling 2023

Referat – generalforsamling i Vandborg-Ferring Fælleshus, d. 17.3.2023.

Referent: Per

Dirigent: Arne

Stemmetællere: Bendt og Birte

Formandsberetning: Vedhæftet.

Kommentarer: Er vores pris for brug af huset for lav? Er vores pris for energi rigtig? Bestyrelsen tager taksterne op til revision. Trænger herretoilettet til en renovering?

Revideret regnskab fremlagt og godkendt.

Valg til bestyrelse: Per, Bo, Mie og Jens alle genvalgt.

Suppleant: Niels blev valgt.

Revisor: Genvalg

Eventuelt: Hvad med en madklub for mænd? Montering af håndtag på toiletterne? Vi bør snart lave en visionsdag  for at få nye aktiviteter i huset.

Beretning 2022

Beretning 2022.

Et godt og aktivt år – selv om vi startede i coronaen’s skygge.

Mange private arrangementer – bl.a. 2 bryllupper!

Nørkleklubben – sommerpyntning, pynt til revyfest, ulemarked

Start i februar: Fredagscafe – altid hyggeligt

Marts: Jane og Shane, meninghedsrådets forårsbrunch, generalforsamling med Ib Noe, Revy

April: Michel Birkballe

10-6: Fællesspisning

Efter sommerferien: Taget

September: Noget om at blive grebet – teaterkredsen

Oktober: Blæsten

November: Alle helgen – kirkekaffe, Mortensaften – Nørkleklubbens julemarked

December: Syng julen ind med menighedsrådet

  • Mange spændende arrangementer – og vi er fortsat godt ind i 23 med en dejlig revy-weekend, foredrag og koncert – og med et par virkelig spændende arrangementer i den kommende tid: teater og koncerter.

Gode arrangementer – god tilslutning; vi har som sådan  ikke noget at klage over. Men man kan godt være bekymret over hvor vi går hen. De gamle flytter herfra og går bort – vi skal ha fat i en ny generation og nyt indhold hvis vi fortsat skal være et fælleshus og ikke bare skal være et kulturhus…..

Vi har fået en flot ny hjemmeside – lavet og styret af Ejner Noe. Her kan man altid se hvad der sker i huset.

Tag på forhuset:  Noget skulle gøres – god proces, nemt at finde penge, godt samarbede med tømreren, god hælp af frivillige til opsætning og nedtagning af tag – specielt Erik, Jens – men også et par stykker mere – og tak til dem der ryddede op efter svineriet. Og de fleste af de lovede penge er for længst udbetalt – nu er det bare LAG-pengene der mangler….. vores hus er grundlæggende i orden til mange års virke; der er selvfølgelig altid lidt småprojekter ude og inde, men det kan vi klare.

Hvis vi bare kan finde indhold!

Stor tak til bestyrelsen for godt og gnidningsfrit samarbejde – fantastisk at se hvordan en bred kreds helt af sig selv går i gang når der skal ryddes op og vaskes op; det kunne godt være surt – men det er det ikke!

Tak til Birgit, Karen, Tonny, Erik, Jens og Bent der bruger rigtig mange timer og bare holder det hele i orden – der er meget man ikke behøver at bekymre sig om som formand.

Hvordan kommer vi videre – skal vi ha en visionsaften, hvem har ideer til nyt indhold og nye fællesskaber?

Referat, Bestyrelsesmøde 6. marts 2023

Referat, bestyrelsesmøde 6. marts 2023

Til stede: Hele bestyrelsen!

Siden sidst: Vellykkede arrangementer med Mika Vandborg og Gunda.

Kommende arrangementer:

Generalforsamling d. 17/3: Vi har vist styr på det hele.

Teater d. 27/3: Vi skal sørge for hjælp til opsætning og for bespisning af teaterholdet – Per finder ud af detaljerne….  vi sælger kaffe og cookies, vin, øl og vand

Huset: Stakittet ved parkeringen trænger til en renovering – Jørgen på mejeriet er indforstået med at vi ordner det.

Næste møde: tirsdag d. 4/4 kl 19.

Evt: Vi spiste en masse kager.

Referat, bestyrelsesmøde, 7-2-2023.

Referat, bestyrelsesmøde, 7-2-2023.

Til stede: Birgit, Erik, Karen, Mie, Tinna, Per.

Siden sidst:

Foredraget d. 17 januar var velbesøgt og spændende; hang fint sammen økonomisk.

Revyweekenden gik fint og gav et overskud på ca 10.000; måske et problem at vi altid er oppe imod håndbolden fredag aften – kunne man rykke til første weekend i februar. Måske er musikken lørdag for høj og får nogen til at tage tidligt hjem? Men ellers fortsætter vi vel bare næste år….

Kommende arrangementer:

Vi forsøger os med fredagscafe igen d. 10/2, 17/2 og 3/3. Tonny, Karen og Per tar sig af dem.

Koncert d. 24 februar; vi regner med at musikudvalget tar sig af den.

Litteraturaften d. 28 februar.

Generalforsamling d. 17 marts; Karen tænker over maden og snakker med Tonny om det….

Randers Teater kommer d. 29 marts.

Koncert d. 21 april; vi satser på svensk mad…

Koncert/fællesspisning d. 2 juni.

Teater v. Teaterkredsen 13. september.

Randers Teater/Teaterkredsen 19. februar 2024.

Vi gennemgik regnskabet for 2022 og det ser fornuftigt ud.

Næste møde: Tirsdag d. 7 marts.

Bestyrelsesmøde 3-1-2023.

Referat, bestyrelsesmøde 3-1-2023.

Til stede: Birgit, Erik, Karen, Jens, Mie, Per.

Kommende arrangementer:

1771: Kajakforedrag med Susanne Jars; Per tar det praktiske.

27-28: Revyweekend.

Birgit organiserer kagebord fredag, Karen og Tonny er i køkkenet lørdag, vi prøver at finde lidt hjælp i køkkenet og personale til baren.  Vi har en aftale med Skipperband om musik til bal.

24/2: Koncert med Mika Vandborg.

28/2: Litteratur med Gunda.

Per skriver en nyhedsmail – Birgit laver en invitation til revy. Sendes ud i denne uge.

Vi har lidt problemer med et par dårlige fuger – der kommer regn ind når det blæser; vi ser på det på torsdag hvis vejrudsigten holder.

Referat, bestyrelsesmøde 6. dec. 2022

Referat, bestyrelsesmøde 6-12-2022.

Til stede:  Erik, Jens, Birgit, Tinna, Mie, Per.

Taget: Vi er ved at få pengene hentet hjem, mangler nu kun de 100.000 fra LAG pga lang sagsbehandlingstid.

Næste arrangementer:

Syng julen ind v/menighedsrådet. Der er styr på kagebagere. Vi dækkede borde.

Revyfesten i januar; der er lavet aftale med Skipperband, som også spillede sidste år. Og resten tar vi på næste møde.

Der er aftalt en koncert med Kristian Lilholt fredag d. 2-6.

Vi fylder op med brænde lørdag formiddag.

Næste møde: Tirsdag. d. 3-1 kl 19.

Referat, bestyrelsesmøde, 1-11-22

Referat, bestyrelsesmøde, 1-11-22.

Til stede: Erik, Birgit, Jens, Mie, Tinna, Karen, Per.

Taget er færdigt; Per kontakter håndværkerne og prøver at få styr på det økonomiske efterspil.

Der har været en del forespørgsler på brug af lejligheden i huset; vi besluttede at det skal koste 300 kr + forbrug pr. nat, hvis man ikke bruger resten af huset.

Brænde: Vi har fået tilbudt at rydde et læbælte med gode træer; det skal nok tørre et par år, men vi har nok til den mellemliggende periode.

Per har besøgt nye tilflyttere med info om huset og en invitation til fællesspisningen. Bliver godt modtaget!

Arrangementer:

Fredagscafe: Det gik godt i fredags – så vi fortsætter i denne uge; Tinna er vært igen.

Kirkekaffe, 6/11: Der er styr på alt.

Fællesspisning 11/11: Karen er tovholder på maden – indkalder hjælp efter behov; Per prøver at finde noget underholdning.

Førstehjælpskursus; vi satte prisen til 75 kr inkl. Kaffe og finder ud af en passende betaling til instruktøren.

Revyfest: Per prøver at finde noget musik.

Næste møde: 6-12 kl. 19.

Referat fra bestyrelsesmødet 17-10-22

Referat, bestyrelsesmøde i Fælleshuset, 17–10-22.

Til stede: Erik, Birgit, Tina, Mie, Jens, Ejner, Per.

Siden sidst: Teaterkoncerten ”Blæsten” har været på besøg; en god oplevelse med ok tilslutning. Lidt rod omkring bespisning og honorar. Der bliver formentlig et lille underskud, som vi får fra underskudsgarantien.

Taget: Bliver færdigt i denne uge – stilladset tages ned i uge 44. Vi markerer det med en fredagscafe 28/10. Tina er vært.

Hjemmeside: Ny flot

 hjemmeside er oppe – Ejner har gjort et stort stykke arbejde. Hans nevø Michael har hjulpet meget – vi sender ham en erkendtlighed.

Program for vinteren er vist ved at være på plads:

6/11: Kirkekaffe – ved menighedsrådet.

11/11: Fællesspisning, Karen er tovholder og tilkaldet det hjælp hun skal bruge.

15/11: Litteraturaften med Gunda.

20/11: Nørkleklubbens julemarked.

28/11: Førstehjælpskursus.

11/12: Syng julen ind – ved menighedsrådet.

17/1: Foredrag – 1000 km i kajak langs Østgrønland, Per har en aftale.

27-28/1: Revyweekend

24/2: Koncert med guitaristen Mika Vandborg

17/3: Generalforsamling

27/3: Teaterkredsen/Randers Egnsteater

21/4: Koncert med Dekadansorkesteret.

Næste møde: Tirsdag d. 1-11 kl 19.

« Ældre indlæg

© 2023 Vandborg-Ferring Fælleshus

Website leveret af Michael NoeOp ↑