Referat – generalforsamling i Vandborg-Ferring Fælleshus, d. 17.3.2023.

Referent: Per

Dirigent: Arne

Stemmetællere: Bendt og Birte

Formandsberetning: Vedhæftet.

Kommentarer: Er vores pris for brug af huset for lav? Er vores pris for energi rigtig? Bestyrelsen tager taksterne op til revision. Trænger herretoilettet til en renovering?

Revideret regnskab fremlagt og godkendt.

Valg til bestyrelse: Per, Bo, Mie og Jens alle genvalgt.

Suppleant: Niels blev valgt.

Revisor: Genvalg

Eventuelt: Hvad med en madklub for mænd? Montering af håndtag på toiletterne? Vi bør snart lave en visionsdag  for at få nye aktiviteter i huset.