Referat, bestyrelsesmøde 4-4-2023.

Til stede: Birgit, Karen, Jens, Mie, Tina, Per.

Siden sidst: Fin og sjov aften med Randers Teater – og god indtægt. Så vi fortsætter gerne selvom der er noget arbejde ved det.

Konstituering: Ingen ændringer.

Opfølgning fra generalforsamling: Vi justerer el-prisen til 4 kr pr kwh og prisen på træpiller til 40 kr pr sæk. Prisen for udleje og olie uændret. Ingen grund til at ændre prisen for medlemskab.

Jens finder håndtag der kan gøre toiletterne mere handicapvenlige og vurderer på mulighederne for at indrette et decideret handicaptoilet.

Der er brug for nye ideer/arrangementstyper så vi laver en visions-cafe fredag d. 28 april kl 15. Per skriver en invitation.

Næste møde: Tirsdag d. 9-5 kl. 19.