Fælleshuset er en selvejende institution med det formål at have et fælles samlingssted og et sted til afholdelse af fester og sammenkomster arrangeret af medlemmer.
Man kan med andre ord sige:

  • At Fælleshuset er lokaler medlemmerne kan bruge som ”en ekstra stue”, hvis man har brug for dette.
  • At Fælleshuset er det hua, hvor vi alle sammen kan mødes til lokale fester/arrangementer (fx vores fantastiske årlige revy)
  • At Fælleshuset er et hus medlemmer kan benytte til aktiviteter, hvor medlemmer deler interesser fx diverse kursusaktiviteter, endags-arrangementer eller lignende.

Hvem kan blive medlem af Fælleshuset?

Alle, der har lyst til at være en del af fællesskabet omkring huset, er velkomne som medlemmer.

Et medlemskab koster:

175,- for en husstand med en’ person
350,- for en husstand med mere end en person.

Hvem kan bruge Fælleshuset?

Alle medlemmer kan bruge huset frit mod betaling af leje og forbrug.
· Ønsker et medlem at afholde et lukket arrangement koster det 200,-kr pr. døgn + forbrug.