Ved ankomst:

 • Aflæs målere for olie og el i kælderen.
 • Tjek at alt er som det skal være. Kontakt viceværten hvis ikke, idet du ellers vil blive afregnet for evt. skader.
 • Behandl huset og inventaret med respekt. Det er jo trods alt dit ”eget”.
 • Skulle der opstå problemer, som du ikke selv kan løse, så prøv at kontakte månedens vicevært. Listen står på opslagstavlen i køkkenet.


Ved afgang:

 • Vask op og stil service på plads.
 • Stil møbler og inventar, som du modtog det.
 • Fej – evt. vask gulve.
 • Rengør toiletter.
 • Tag håndklæder, karklude, duge og viskestykker med hjem til vask og husk at aflevere igen til et bestyrelsesmedlem.
 • Aflæs målere og afregn for forbrug (el, olie, brænde, kaffe, øl, vand m.m.) i de fremlagte kuverter.
 • Tøm skraldespande i containeren og tjek arealet omkring huset for affald.
 • Kan affaldet ikke være i containeren, så tag det med hjem!
 • Husk at slukke alt lys og låse alle døre. Nøgle og afregningskuvert afleveres til Birgit Blæsbjerg.

Vigtigt:

 • Parkering henvises til Fælleshusets P-plads eller Mejeriets P-plads.
 • Vis hensyn til naboerne.