Generalforsamling, Vandborg-Ferring Fælleshus, fredag d. 22/3 2024.

Startsang: Det er forår og alting klippes ned.

Dirigent: Arne

Referent: Per

Stemmetællere: Birte og Paul.

Beretning:

Endnu et godt og aktivt år. Vi er en af kommunens førende kulturudbydere!

2023:

Marts: Teater, generalforsamling

April: Perry Stenbæk og Dekadans

Juni: Kristian Lilholt og Frede Panduro

Sommer: Udflugter

September:Teaterforestillingen Marie Grubbe, menighedskaffe, ålegilde med viser af Knud Elund Frandsen

Oktober: Solveig og Sisse Skovbakke

November: Litteratur, mortensaften, Nørkleklubbens julemarked

December: Syng julen ind

2024:

Revy, Broderisten, teater, Dansktoppen´s historie.

Desuden: Nørkleklubben hver torsdag – dejligt vi har dem!

Og så bliver huset brugt meget af private  – og måske misbrugt? Vi må gøre noget ved takstpolitikken. Bestyrelsen tar den.

I år: HP Lange og Big Gumbo, Bededagsfrokost, Himmerland – og hvad mere?

Praktisk: Ikke det store, lukket tagprojektet, klaver, småinvesteringer – i år: herretoilettet.

Det går godt; god økonomi, velbesøgt, hus i god stand, stort engagement.

Men fremtiden er bekymrende: Demorafisk udfordring, kernegruppen svinder ind, selv om mange er gode til at hjælpe ved arrangementer slider vi hårdt på Birgit, Erik, Karen, Tonny og Jens og nogle få andre; vi skal passe på dem og gerne finde flere til at dele….

Tak til bestyrelsen og alle dem der har givet en hånd med – dejligt sted  at være aktiv; jeg får mange ideer – og godt der er nogle der er gode til at gribe det praktiske…

Regnskab: Driftsoverskud på 43000, godkendt.

Debat af beretning og regnskab:

Vi er nødt til at justere satserne for brug af huset for at undgå misbrug af vores koncept.

Indførsel af et rødt, gult, grønt kort – ordning for at inddrage medlemmerne mere i arbejdet omkring huset?

Skal vi udbetale de penge, der står som andelsbeviser nu hvor vi kan undvære dem?

Valg: Efter benhårdt kampvalg blev følgende valgt:

Jeff, Karen og Erik for 2 år, Paul for et år (Bo´s plads)

Supleanter: Steen og Tinna.

Revisorer: Genvalg af Jette og Bent.

Evt: Intet

Afslutningssang: Den blå anemone.