Referat, bestyrelsesmøde, 1-11-22.

Til stede: Erik, Birgit, Jens, Mie, Tinna, Karen, Per.

Taget er færdigt; Per kontakter håndværkerne og prøver at få styr på det økonomiske efterspil.

Der har været en del forespørgsler på brug af lejligheden i huset; vi besluttede at det skal koste 300 kr + forbrug pr. nat, hvis man ikke bruger resten af huset.

Brænde: Vi har fået tilbudt at rydde et læbælte med gode træer; det skal nok tørre et par år, men vi har nok til den mellemliggende periode.

Per har besøgt nye tilflyttere med info om huset og en invitation til fællesspisningen. Bliver godt modtaget!

Arrangementer:

Fredagscafe: Det gik godt i fredags – så vi fortsætter i denne uge; Tinna er vært igen.

Kirkekaffe, 6/11: Der er styr på alt.

Fællesspisning 11/11: Karen er tovholder på maden – indkalder hjælp efter behov; Per prøver at finde noget underholdning.

Førstehjælpskursus; vi satte prisen til 75 kr inkl. Kaffe og finder ud af en passende betaling til instruktøren.

Revyfest: Per prøver at finde noget musik.

Næste møde: 6-12 kl. 19.