Bestyrelsesmøde 2/4 2024

Referat, bestyrelsesmøde 2. april 2024.
Til stede: Mie, Erik, Birgit, Paul, Tinna, Jens, Per.
Referent: Per
Konstituering: Vi venter til næste gang, så vi kan få Jeff med. ( på rejse)
Vi skal ha justeret taksterne for brug af huset.
Fremover: Lille sal: 200kr, hele huset: 500kr  Under 2 års medlemskab: Dobbelt pris (for at undgå misbrug af vores ordning).
Vi strammer op på hjemmesideteksten ang. brug af huset.
Vi har fået bevilget 40.000 fra Vanførefonden til toiletombygning, Erik tar kontakt til SVJ med henblik på at lave det i August. Vi lukker kalenderen i den periode.
Program:
Loppemarked: Alle stande afsat, vi laver café med kage og vafler.
Koncert d. 12/4: Vi sætter op fredag eftermiddag, Tonny og Karen får styr på maden og tilkalder den hjælp de har brug for.
Bededagsfrokost 26/4: Vi sender invitation ud hurtigst muligt.
Sommer: Vi laver udflugter og satser på at Sogneforeningen laver noget socialt.
Ideen fra generalforsamlingen med røde/gule/grønne kort: Karen snakker med Birthe om det – så vender vi tilbage til det.
Næste møde: 14/5

Date

15 apr 2024
Udløbet

Time

8:00 - 18:00

© 2024 Vandborg-Ferring Fælleshus

Website leveret af Michael NoeOp ↑