Husorden

Husorden

Vandborg – Ferring – Fælleshus 

 

Ved ankomst:

Aflæs målere (fyrets timemåler i store sal og el ved relæet i kælderen – husk der er to el målere).

Tjek at alt er som det skal være. Kontakt viceværten hvis ikke, idet du ellers vil blive afregnet for evt skader.

Behandl huset og inventar med respekt. Det er jo trods alt dit ”eget”.

 

Skulle der opstå problemer, som du ikke selv kan løse, så prøv at kontakte månedens vicevært. Listen står på opslagstavlen i køkkenet.

 

Ved afgang:

Vask op og stil service på plads.

Stil møbler og inventar, som du modtog det.

Fej evt. vask gulve.

Rengør toiletter.

Tag håndklæder, karklude, duge og viskestykker med hjem til vask og husk at aflevere igen til et bestyrelsesmedlem.

Aflæs målere og afregn for forbrug (el, olie, brænde, kaffe, øl, vand m.m.) i de fremlagte kuverter.

Tøm skraldespande i containeren og tjek arealet omkring huset for affald.

Kan affaldet ikke være i containeren, så tag det med hjem!

Husk at slukke alt lys og låse alle døre. Nøgle og afregningskuvert afleveres til Birgit Blæsbjerg.

 

Vigtigt:

Parkering henvises til Fælleshusets P-plads eller Mejeriets GRUS P-plads.

Vis hensyn til naboerne.