Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem af Fælleshuset kan du benytte følgende konto nummer til indbetaling.
Pris 350,-kr for en husstand med mere end 1 person.
Pris 175,-kr for en husstand med kun 1 person.
 

Husk at anføre navn og adresse.
Reg nr. 7730
Konto nr. 2038003
 
Alle der er bosiddende eller har matrikel i Vandborg og Ferring sogne kan blive medlem. Andre bosiddende udenfor sognet med speciel tilknytning til sognet kan sende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen om ønsket medlemsskab. Den siddende bestyrelse beslutter hvorvidt en ansøgning kan imødekommes.