Referat fra generalforsamlingen 22/3-2019

Referat af generalforsamlingen i Vandborg Ferring fælleshus fredag den 22. marts klokken 18.00.

 • Der blev budt velkommen.
 • Vi sang Grøn er vårens hæk
 • Der blev valgt dirigent Arne Noe
 • Der blev valgt referent Gitte Smith Jakobsen.
 • Stemmeoptællere blev Anne Sjørvad og Birthe Jacobsen.
 • Formandsberetningen blev godkendt.
 • Revideret regnskab blev godkendt. Et enkelt spørgsmål til vand, da der er forskel på 17 og 18… Det vil vi undersøge.
 • Der var ingen indkomne forslag.
 • På valg var

Bo I Dali, Mie Nielsen, Per Henriksen og Michael Johnsen.

Der blev foreslået:

Mie, Bo, Michael J, Per H, Bent Hansen, Thomas Vejbæk, Gitte Vejbæk, Karsten Gade, Gitte Gade, Steen, Lene, Bent Høgedal, Anne Sjørvad, Karen, Røde, Niels J, Doris N, Johs, Elise, Anne Marie Nielsen.

Der blev valgt:

Mie Nielsen, Per Henriksen, Michael Johnsen, Bo I Dali, Doris Nørgaard til den kommende bestyrelse. I forvejen sidder Gitte Smith Jakobsen, Svend Erik Blæsbjerg og Birte Kjær Poulsen.

Revisor blev Jette Bagger sammen med Bent Høgedal.

 • Eventuelt:

Kirsten Maa foreslog et førstehjælpskursus igen

Vi skal have opdateret vores hjerteløberliste og der blev ønsket flere hjerteløbere. Doris Nørgaard er fader og tovholder.

Link til vores hjemmeside: Vi sender link ud til hjemmesiden på mail.

 • Dirigenten rundede af og vi sang afsluttende fællessang ”Det er forår og alting klippes ned”.

 

Formandsberetning 2019.

Vi har fået sat den nye dør i. Der har været fugt og utæthed i kælderen ved drikkevarelageret. Det har Svend Erik og Birgit lavet. Det er blevet til et meget flot resultat. Vi har fået kradset furer ud, så det er klar til at blive fuget om. Tusind tak til jer.

Tak til alle jer, der har støttet Fælleshuset ved at komme til arrangementer, lavet mad, bagt kage, gjort rent, repareret, malet og dækket borde.

Der er mange, der brænder for huset. Det er noget helt unikt og ganske særligt. Det er vi meget glade for i bestyrelsen. Det er jeg stolt af, at vi har herude i Vandborg.

Fælleshuset er medlemmernes ekstra stue, når der skal holdes privat fest. Her kan man sætte sit eget præg på festen, og der er næsten frie hænder til at gøre, hvad man vil.

Huset bliver ofte udlejet af medlemmerne. Vi er 110 medlemmer af huset. I det forgangne år har der været 46 udlejninger. Det er også et hus, hvor der afholdes forskellige arrangementer af bestyrelsen til glæde for medlemmer og ikke medlemmer. Blandt andet fortæller vores kalender, at der i det forgangne år har været:

Foredrag med Bent Lauge i august, Sangaften, Koncert i fælleshuset i oktober

Litteratur med Gunda, Mortensaften i november, Syng julen ind i december, julemarked ved Nørkleklubben og juletræsfest i december

Syng julen ud i januar, nytårsfrokost for vores frivillige, Revy sidste weekend i januar

Litteratur med Gunda i februar.

I marts generalforsamling, Teater i samarbejde med Teaterkredsen Limfjorden:

Så længe vi lever med Randers egnsteater

Koncert med Jane og Shane – Det er musikforeningen i Vandborg, der står for det. Jane og Shane er irsk og engelsk folkemusik blandet med lidt jazz og bluegrass. Duoen har spillet med bl.a Niels Hausgaard på en’ af hans turneer.

I maj har vi planer om stor rengøring og senere en fællesspisning inden sommeren nærmer sig med god gammeldags kyllingesteg.

Der er ingen arrangementer i juni, juli og august.

Fælleshuset er medlemmernes hus.

I må altid foreslå os et eller andet, der kunne blive til et spændende arrangement.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kunne tænke sig at lave af arrangementer, klubber og foreninger her.

Vi er meget stolte af vores hjemmeside – Fælleshus.dk. Det er Ejner Noe, der har lavet et rigtigt fint stykke arbejde. Det er nemt at navigere på hjemmesiden, og der vil blive lagt nye billeder op fra arrangementer og vigtigt information.

Tag et kig derind. På facebook kan I følge os, og følge med I og blive opdateret på arrangementer der. Vi hedder Vandborg Ferring fælleshus.

Vi har valg til bestyrelsen i aften.

Vi har forskellige styrker, evner og interesser, som vi kan byde ind med i Fælleshusets bestyrelse. Jeg håber, der er nye, der har lyst til at være med til at løfte huset og bære det videre.

Tak.

 • Skrevet af Gitte Smith Jakobsen marts 2019.