Referat fra Bestyrelsesmødet – 2. nov. 2020

Referat  fra møde i bestyrelsen i Fælleshuset.

Deltagere: Per , Christian, Mie, Karen  Birgit og Doris,

  1. Opfølgning fra generalforsamlingen

Præcisering af  vedtægterne vedr. hvem kan blive medlemmer af Fælleshuset

Per udarbejder et udkast til præciseringen , som drøftes på næste møde  og senere på næste generalforsamling

Førstehjælpskursus.  Der arbejdes videre med dette efter coronaen

Cafe i Fælleshuset

Der er interesse for at  skabe muligheder for vi kan mødes uformelt og få en snak med hinanden

 Vi drøfter forskellige muligheder for at lave en Cafe fredag fra 15.00 til 17.00 hvor alle kan droppe ind, få en kop kaffe, en øl  eller en sodavand  og få en snak  Det er en mulighed i disse coronatider, hvor vi må aflyse vores aktiviteter i Fælleshuset p,g.a forsamlingsforbudet.

Vi drøfter ideen videre på næste møde m.h-p evt at starte op i januar 21

  • Aflysninger

Vi aflyser Mortensaften den 13. november og Nørkleklubben aflyser deres hyggelige julemarked ærgerligt  Alt sammen på grund af Coronarestriktionerne.

  • Taget over den lille stue

Der er behov for også at få nyt tag på her.

Per indhenter et tilbud så må vi se hvor vi kan søge penge.

  • Julefrokost for bestyrelsen og frivillige

Vi planlægger den til den 8.januar så må vi se hvordan corona situationen er til den tid

  • EVT.

Der er følgende punkter til næste møde den 7.december kl.19.00

  • Cafe
  • Julefesten
  • Vedtægtspræcisering

Referent Doris. 5-11-20