Referat fra bestyrelsesmødet 7/9-2020

Kort referat af bestyrelsesmøde i Vandborg Ferring Fælleshus mandag den 7/9-2020.

Generalforsamling

Karen laver aftensmaden. Doris vil gerne hjælpe hende.

Per finder lidt sange.

Arne Noe er ordstyrer.

Høstfrokost

Birgit Pedersen laver maden. Michael og Per dækker og pynter borde om formiddagen.

Michael køber drikkevarer.

Medlem

Vi diskuterede hvem der kan blive medlem af Fælleshuset og med hvilken begrundelse.

Referent: Gitte.