Referat fra bestyrelsesmødet 13/10/2020

Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset den 13.oktober 2020

Deltagere: Gitte Smidt, Kristian Svendsen, Svend Erik Blæsbjerg, Karen Jensen Per Henriksen, Mie

 Bo i Dal,i Birgit Blæsbjerg, Doris Nørgård.

  1. Bestyrelsens konstituering:

Formand: Per Henriksen

Næstformand : Svend Erik Blæsbjerg

Kasserer: Bo i Dali

Sekretær: Doris Nørgaard

Bestyrelsesmedlemmer:

Mie Nielsen

Karen Jensen

Christian  Svendsen

    Supleanter: Niels Jakobsen

                         Trine Rosenstand.

Birgit Blæsbjerg deltager I alle bestyrelsesmøder, da hun tager sig henvendelser, økonomi og praktisk arbejde i Fælleshuset.

  • Møde datoer.

Bestyrelsen mødes den 1. mandag i måneden kl. 19. 00 i Fælleshuset.

  • Oversigt over planlagte arrangementer.

Den 21. oktober Esben Just v- musikforeningen Der er enkelte billetter tilbage – De kan reserveres hos Per tlf.29428676

Den 3. november Litteraturaften ved Gunda. Gunda gennemgår Michael Kohlhas  af Heinrich von Kleist Bogen kan hentes enten hos Birgit eller Birthe

Den 13. november Mortens aften  Karen tager sig af atm samle et madhold

af

Den 13.december Syng Julen ind Menighedsrådet.

Den 28 december Juletræ for hele familien

I 2021 er der Revy i januar, .litteraturaften i februar generalforsamling i marts. Der er aftalt teaterforestilling den 2,marts med Randers egnsteater, Gitte tager sig af koordineringen med teateret.

Birgit laver en oversigt over programmet for i år og næste år

Covid 19 kan medfører  at der må ændres i programmet

  • Litteraturaften den 3. november

Birthe tager sig Gunda og byder velkommen 

Kaffe kage Birgit koordinerer dette

 Vi dækker bord i den store sal ved næste bestyrelsesmøde. Af hensyn til afstandskrav skal vi være i den store sal.

  •  Vedligeholdelse

Der kommer en murer og fuger vestvæggen , og reparation af kvisten påbegyndes snarest Per er tovholder på dette.

  • Næste møde den 2. november

Her følger vi op på forslag fra generalforsamlingen

  • Førstehjælpskursus
  • Fredagscafe.

Referent Doris. 14/10/20