Referat fra bestyrelsesmøde i fælleshuset.

Referat fra møde i bestyrelsen den 14.juni 2021

Deltagere: Christian, Per ,Svend Erik, Mie, Karen, Birgit og Doris

1. Evaluering af fællesspisningen den 4 juni

Det var en god åbning af Fælleshuset efter coronapausen med lækker mad og en hyggelig snak ved bordene. Flere har efterfølgende givet udtryk for at det var en god aften og at man var glad for at Fælleshuset igen var åbent.

Fredagscafeen går godt, der vat 14 deltagere sidste fredag Vi afholder fredagscafeer i juni og så holder cafeen ferie.

Per/ Svend Erik er tovholder i de sidste cafeer og Karen bager kage til kaffen.

2. Generalforsamling den 3. september

Vi drøfter om det er muligt at får præciseret bedre hvem der kan blive medlem af Fælleshuset jvnf drøftelsen på sidste generalforsamling

Per lavet et udkast som vi diskuterer på næste møde i bestyrelsen

Generalforsamling planlægges på næste mød

3. Ideer til arrangementer i efteråret

Der skal være høstfest den 12. september som menighedsrådet afholder-

Foredraget med langtidschaufføren.  Birgit spørger Birthe om det er muligt at afholde det  og får et forslag til en dato

Litteraturaften med Gunda Doris spørger Birthe om hun vil aftale med Gunda

Mortensaften afholdes den 12.november.

Højskolesangaften  med Lasse og Nelly Ebensgård. Doris spørger om de vil være med

Adventsarrangement  Menighedsrådet ??

Julefest in Fælleshuset…

På næste møde i bestyrelsen laver vi programmet for efteråret 2021

4. evt.

Per har nogle velkomstmapper fra Klinkbyområdet til nytilflyttere  Mappen indeholder også materiale fra Fælleshuset.

Der er fælles land og byfest den 28 august ved Klinkby skole

Næste møde i bestyrelsen er den 10. august kl.19.00

Referent/ Doris