Referat fra bestyrelsesmøde i fælleshuset 3. april 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælleshuset 3. april 2017.

 

Afbud fra Erik, Bent, Niels og Bo.

 

1.

Konstituering

Formand                                   Gitte

Næstformand                           Erik

Sekretær                                    Ejner

Kasserer                                    Bo/Birgit

Bestyrelsesmedlemmer

Mie, Per og Birthe

Suppleanter

Michael og Niels

2.

Evaluering af generalforsamling.

God mad, fint at få brugt resterne fra revyen.

God ide med shanty-koret. Evt. en god mulighed til et arrangement på et senere tidspunkt.

Drøftelse af deltagerantallet, og af hvad vi kan gøre for at trække flere til. Vi skal bare blive ved efter samme model og byde velkommen til dem, der dukker op.

Vi skal huske at have styr på stemmesedler og kuglepenne næste år.

Det var en god ide med en pause, hvor der var mulighed for at spørge, om folk lod sig opstille.

3.

Arrangementer indtil juni – sommerferie.

  1. april – besøg på ostelageret.

– Birgit aftaler med Arne

–  Birthe bager boller.

Fredagscafe.

Første gang fredag 7. april kl. 15.30

Birthe og Michael står for arrangementet.

Der tages udgangspunkt i tidligere liste over gode ideer. Sogneforeningen inviteres 21. april

Der er ikke arrangement langfredag.

Birthe opretter begivenhed.

Afholdes i lille sal. Michael sørger for varme.

4.

Hjemmeside.

Ejner arbejder med opgaven – tager kontakt til Bo.

–  Ejner sender koder til Gitte.

5.

Indkøb.

Nye sæder til dametoilettet.

–          Ejner køber og skifter.

Små cafeborde.

–          Indtil videre bruger vi de borde, vi har.

6.

Rengøring af huset efter renovering af gang.

–          Lamper, loft og dørinddækning mangler

–          Døren sættes i til sidst

–          Eventuelt rengøring sø. kl. 10,

–          Gitte og Birthe starter rengøring og ser, om de kan få flere til at hjælpe. Gitte laver opslag på Facebook.

7.

Maling af store sal mm.

–          Det er vigtigt, at det er en neutral farve.

–          Evt. hvide væge og brækket hvid til paneler mv.

–          Datoer aftales på næste møde…

8

Evt.

Ejner demonstrerede hjemmeside.

Næste møde mandag             Mandag 8. maj kl. 19.00

 

Referent:                                   Ejner Noe

 

 

 

Punkter til næste møde:

 

Evaluering af gangprojekt.

Datoer for maling af store sal.

Hjemmeside.