Referat fra Bestyrelsemøde 5. nov. 2018.

Ref.: Gitte. % Bo, Karsten, Birthe, Svend Erik
• Hjertestarter
Der er kommet nye elektroder på vores hjertestarter. Vi har snakket om at få lavet et varmeskab, så vi ikke skal slå en rude ind ved døren for at komme ind til hjertestarteren, men der er lang tids ventetid til at få lavet sådan en. Så indtil videre beholder vi den gamle løsning med at hjertestarteren er indenfor.
Vi skal have opdateret vores tilkaldeliste. Hvem kører efter hjertestarteren, hvis man bliver ringet op i tilfælde af ulykke? Den liste vil Bent og Niels opdatere. Vi skal have en ny kontaktperson. Det vil de også have styr på.
• Opdatering af retningslinjer, brug af lejlighed, brugsanvisninger i huset, forsikringer, brug af køkken
Vi har sat rengøringen op til 450 kroner.
Vores skrivelse omkring brug af lejlighed til kunstnere er stadig ok.
Brugsanvisninger til ovn, opvaskemaskine, oliefyr i store sal tjekker Gitte.
Vores forsikringer er opdateret og kører i en 5 års periode.
Gitte tjekker regler for brug af køkken.
• Mortensaften
Der er styr på tilmeldinger – omkring 45 -50 stk. og mad. Vi får købt lidt flere drikkevarer til fredag. Birgit dækker bord.
• Medlemskab
Vi drøftede måden, man er medlem på. Vi synes ikke det er i orden bare at få et medlemskab for at holde en fest en enkelt gang. Vi kan ikke gøre noget ved den holdning at have et medlemskab på. Nogle forespørgsler omkring medlemskab, som er på denne måde, kan vi sige nej til, hvis vi ved, at det kun bliver brugt til fest og ikke til at støtte op omkring forskellige arrangementer og arbejdsopgaver. Men det er ikke nemt.
• Eventuelt:
Vi mangler brænde til vinteren. Vi vil hente brænde i Ramme og Per har lidt vi kan hente.
Det går fint fremad med vestfacaden. Der er blevet kradset ud, og snart kan vores nye dør komme i.
Der skal gøres lidt rent torsdag den 15/11. Vi mødes mellem 16 og 17. Vi bruger en time på det.