Referat bestyrelsesmøde mandag den 1. april 2019 klokken 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 1. april 2019 klokken 19.00

i Vandborg Ferring Fælleshus

%Doris

Referent: Gitte

  • Evaluering af generalforsamling

Det var en god aften. Birgit forklarede beløbet, som Elise kommenterede til generalforsamlingen. Se vedhæftede.

  • Teater

Fantastisk aften og vi er glade for samarbejdet. Vi snakkede om, at der var lidt for mange publikummer omkring 100 personer. Vi vil have 90 personer ind næste gang. Det var svært at være der, og mange valgte af den grund ikke at købe kaffe og kage. De blev siddende. Vi sad meget tæt. Med Egnsteatrets opsætning, kan vi ikke være flere derinde.

  • Ny pillefyr

Svend Erik udarbejder en let brugsanvisning. Vi køber en app til at tænde og slukke pillefyret med. Med den app kan man tænde og slukke pillefyret hjemmefra, og vi kan alle få den app. Koster 1500 kroner.

  • Konstituering af ny bestyrelse: Gitte, Michael, Svend Erik, Doris, Mie, Bo, Per, Birte

Gitte formand

Svend Erik næstformand

Bo kasserer

Michael suppleant

Mie, Doris, Birte og Per er bestyrelsesmedlemmer

  • Rengøring

Vi gør rent lørdag den 1. juni klokken 10.00. Vi renser kaffekopper og finder nye glas. Det er hovedrengøring. Vi skal rydde op og smide ud under scenen og også bag scenen. Husk trailer til genbrug. Efter rengøringen er der frokost.

  • Sommermad fredag den 24. maj

Der er gammeldags kyllingesteg med tilbehør og dessert. Niels er tovholder. Der er tilmelding ved Niels.

Per står for at arrangere, at vi synger gamle Vandborg revysange.

  • Runde borde – Kopper/underkopper – opvaskemaskine

Vi har et ønske om at købe runde borde. Det er Michael sat på. Fælleshuset og musikforeningen deles om udgifterne til køb af disse borde.

Gitte ville gerne købe nye kopper og underkopper. Der er rander i nogle af kopperne, selvom de er vasket. Det er for dyrt, siger de andre. Birte undersøger priser.

Opvaskemaskinen kører dårligt. Den vasker ikke ordentlig rent. Bo vil kontakte en tekniker, som skal komme og tjekke den.

  • Eventuelt

Fugning – snak igen. Gerne ordnes inden sommerferien….

Næste møde er mandag den 6. maj klokken 19.00.