Referat af bestyrelsesmøde i Vandborg Ferring fælleshus mandag den 7/1-2019 kl. 19.

Godt nytår. Dejligt med så mange fremmødte.

Tilstede var: Per, Michael, Niels, Karsten, Svend Erik, Bo, Ejner, Birthe, Birgit, Mie og Gitte.

% Bent

Referent: Gitte

·       Evaluering af Syng julen ind

Hyggeligt, ikke så mange, men en dejlig tradition sammen med Menighedsrådet.

·       Evaluering af Juletræsfest

God tradition, som vi vil blive ved med. I år vil vi forsøge at reklamere lidt mere udenom.

Der skal indkøbes mere pynt til juletræet. Kaffebord med kage er sat op til 50,- pr voksen. Børn må tage gratis kage.

·       Jule/nytårsfrokost for frivillige og bestyrelsen fredag den 11/1 18.30.

 Niels har styr på hvem der medbringer hvad til middagen. Fælleshuset betaler for drikkevarer.

·       Revy fredag den 25/1 og lørdag den 26/1

Fredag er der revy, amerikansk lotteri og kaffebord klokken 19.30.

Birgit sørger for kagebagere, og Niels laver mad til revyfolkene.

Lørdag er der revymiddag, kaffe og kage, bar og amerikansk lotteri og dans til musik klokken 18.30.

Karen vil aftale menuen nærmere med andre madlavere i køkkenet snart. Michael sørger for indkøb af drikkevarer. Gitte G for spiritusbevilling. Bent Høgedal og Anette Noe vil kigge på tema til pyntning af salen til revyen og ligeledes lave bordplanen. Der er uddelt butikker til Amerikansk lotteri, som vi hver især tager os af. Gaver fra butikker skal leveres oppe i lejligheden senest torsdag den 24/1.

Revyfolk og madlavningsdamer og herrer får gratis billet til revyen. Bestyrelsesmedlemmer betaler fremover.

Tilmelding til revyen fredag og lørdag står Birgit Blæsbjerg for. Hun udsender invitation på mail og Gitte sender noget ud på Facebook.

Musikken bliver i år leveret af Lydspor, som spiller dansevenlig og festlig musik. 2 x 45 minutter efter amerikansk lotteri.

·       Hjemmeside – Ejner

Der er lidt kludder med vores nuværende hjemmeside. Vi blev enige om, at det skal fungere. Ejner vil finde ud af hvordan vi kan få en ny og få det til at fungere optimalt. Det er rigtig godt, at han vil investere tid og energi i Fælleshusets hjemmeside.

·       Regnskab

Vi gennemgik regnskab og underskrev den.

·       Evaluering

Nogle ruder skal desværre helt udskiftes, da der er fabriksfejl ved mange af dem. Døren kommer i inden revy. Per vil få fat på et stillads til arbejdet ved vestmuren.

Der skal hentes nyt brænde efter revyen.

Per er pedel denne måned.

Næste møde er mandag den 4/2 kl 19.