Referat af bestyrelsesmøde i fælleshuset tirsdag den 10. april 2018 klokken 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i fælleshuset tirsdag den 10. april 2018 klokken 19.30

%Niels, Birthe P, Per, Svend Erik, Bo,

  • Evaluere generalforsamling

Det var en hyggelig aften med meget snak ved bordene under spisningen. Kamete foreslog en cromecast til fjernsynet, så man kan se fx billeder direkte koblet til sin mobil eller ipad eller computer, hvis man fx har billeder, som man gerne vil have til at køre på fjernsynet til en fødselsdag eller et bryllup. Michael køber et.

 

  • Den nye bestyrelse konstitueres

Den nye bestyrelse 18/19:

Formand: Gitte Smith Jakobsen

Næstformand: Svend Erik Blæsbjerg

Kasserer: Bo I dali

Bestyrelsesmedlemmer: Mie, Michael Johnsen, Per Henriksen, Birthe Poulsen.

Suppleanter: Johs og Niels Jacobsen

 

  • Fællesspisning i juni

Fællesspisning fredag den 1. juni. Vi spiser sommermenu – kyllingesteg med godt tilbehør. Der er lidt musik og en del fællessange. Vel mødt.

Tilmelding til Birgit Blæsbjerg- Sms eller ring efter kl 16.00 på mobilnr. 30295135. Vi sender det ud på hjemmeside og facebook og på mail 1. maj.

 

  • Er der nogen reparationer – nye indkøb, som vi skal have snakket om?

Vestmur fuges. Køb af ny hoveddør.

 

  • Hjemmeside

Vi skal sørge for, at der er et link til den nye hjemmeside på den gamle, så man ikke tror, at den gamle stadig fungerer.

  • Tjek træ, olie, sæbe mm…

Tjek.

  • Eventuelt

Vi skal have fastsat dato for rengøring inden sommerferien næste gang. Fugning skal sættes i gang – Michael.

 

Næste møde: tirsdag den 1. maj 19.30. Birgit medbringer kage.

Punkter er

  • Fællesspisning. Fastsat en rengøringsdag inden sommerferien. Teater – hjælp. Fastlagt program for 18/19.