Referat af bestyrelsesmøde 5. marts 2018 fælleshuset:

Vi gennemgik som følger:
• Generalforsamling fredag den 23. marts klokken 18.00
Se dagsorden. Der er rettelser.
– Niels Jacobsen vil stå for tilmelding og madlavningen. Han kontakter Birgit vedrørende det og finder hjælpere til madlavningen denne dag. Arne Noe – dirigent? Birgit sørger for stemmesedler. Nogle fra Nørkleklubben dækker bord om torsdagen.
– På valg er: Gitte Smith, Birthe Poulsen, Svend Erik Blæsbjerg. Ejner Noe ønsker at fratræde bestyrelsen.

• Hjemmeside – Ejner
Vi har fået opdateret vores hjemmeside, og det skal der reklameres for på facebook og i huset.
Vi skal sørge for at holde arrangementer opdateret derinde med de nødvendige oplysninger. Tak til Ejner for det fine arbejde.

• Teater i fælleshuset tirsdag den 3. april klokken 19.30
Teaterkredsen Limfjorden har igen arrangeret teater i Fælleshuset. Det er Randers Egnsteater, der har stykket Martha og Frank. Vi skal servere kaffe, kage, vin, øl og vand. De har brug for hjælp til at bære gear ind. Klokken 13.00 skal vi have 4 personer til at hjælpe! Niels spørger Michael m.fl. Nils Jørn Krejbjerg har to personer, der kan hjælpe. Svend Erik skal sørge for at tænde op. Vi skal lave lidt let mad til skuespillerne. Gitte spørger Nils Jørn Krejbjerg om antal.
Alle medlemmer af bestyrelsen med deres koner og mænd og andre, der hjælper til med det praktiske i forbindelse med teaterstykket i Vandborg fælleshus, har gratis adgang.
• Pedel marts/april er Svend Erik.

• Tjek hvad vi mangler – Tjek.

• Eventuelt

– Birthe spørger om man kan være klubmedlem – kan man være det? Det undersøger Gitte.
Ja, det kan man godt. Fx i Nørkleklubben, så man kun kan deltage i det. Man har ikke medlemsfordele. Det har man hvis man betaler medlemskontingent.

• Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april klokken 19.30, hvor vi bl.a sammensætter den nye bestyrelse.

Referent: Gitte Smith Jakobsen