Hvad er fælleshuset

1. Hvad er Fælleshuset?

Fælleshuset er en selvejende institution med det formål at have et fælles samlingssted til afholdelse af møder af oplysende og opbyggelig art, samt afholdelse af fester og sammenkomster arrangeret af medlemmer. (§1)

Man kan med andre ord sige:

·          At Fælleshuset er lokaler medlemmerne kan bruge som ”en ekstra stue”, hvis man har brug for dette.

·          At Fælleshuset er det hus, hvor vi alle sammen kan mødes til lokale fester/arrangementer (fx vores fantastiske årlige revy)

·          At Fælleshuset er et hus medlemmer kan benytte til aktiviteter, hvor medlemmer deler interesser fx diverse kursusaktiviteter, endags-arrangementer eller lignende.

2. Hvem kan blive medlem af Fælleshuset?

Alle der ejer en matrikel eller er bosiddende i Vandborg – Ferring sogn kan blive medlem af Fælleshuset. Folk bosiddende i andre sogne, men med speciel tilknytning til Vandborg – Ferring sogn kan ligeledes optages som medlemmer.(§2)

Et medlemskab koster:

·          175,-kr. for en husstand med en’ person

·          350,-kr for en husstand med mere end en person.

 3. Hvem kan bruge Fælleshuset?

·          Alle medlemmer kan bruge huset frit mod betaling af leje og forbrug.

·          Ønsker et medlem at afholde et lukket arrangement koster det 200,-kr pr. døgn + forbrug.
       (Afbud skal ske senest 3 uger før afholdte arrangement, hvis man vil undgå at betale de 200,-kr)
·          Ønsker et medlem at afholde et åbent arrangement koster det forbrug.
·          Deltagelse i klubaktivitet i Fælleshuset er gratis for medlemmer (med mindre andet er anført)

·          ”Ikke medlemmer” af Fælleshuset, kan deltage i ”udvalgte” klubber i Fælleshuset, mod betaling på 100,-kr. pr. år /pr. klub.(se under de enkelte klubber).

4. Hvordan fungerer det i Fælleshuset?

Hvert arrangement har et medlem som ansvarlig. Det er det navn, der er anført på hjemmesidens kalender – den der ringer til et bestyrelsesmedlem og booker en dato i kalenderen.

(Navne på bestyrelsesmedlemmer findes her på hjemmesiden – faneblad: ”Arbejds-bestyrelse”)

Den ansvarliges opgave er; ved et arrangements begyndelse og afslutning:

·          At aflæse:

o    El måler (to målere i kælderen)

o    Oliefyrsmåler (sidder på kalioferen i store sal)

·          At udregne forbruget efter arrangementets afslutning.

·          At udfylde og aflevere den fortrykte afregningskuvert ilagt aftalte penge til Birgit Blæsbjerg (evt. anden fra bestyrelsen, hvis det aftales på forhånd).

·          Sørger for at huset afleveres i en sådan stand, så andre medlemmer umiddelbart kan bruge det. (Bestyrelsen blander sig ikke i, hvorvidt medlemmerne selv står for rengøringen, eller får andre til det).

·          Afhentning og aflevering af nøgle.

5. Priser

·          El: 3,-kr pr. / Kilo watt, (husk der er to målere).

·          Brænde 200,-kr for en fyldt reol – beregn selv hvor meget du har brugt.

·          Olievarme (kalioferen – det store oliefyr) 200,- kr /pr. påbegyndt time.

·          Varmt vand xx,-kr. pr/ l. (er under udregning).

·          Se endvidere punkt 2.og 3.