Generalforsamling i Fælleshuset 22. marts 2019 kl. 18.30.

Program:
1. Der bydes velkommen
2. Fællessang
3. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Stemme optællere
4. Formandsberetning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a. Bestyrelse på valg:
Bo I Dali
Mie Nielsen
Michael Johnsen
Per Henriksen
b. Valg af suppleanter
c. Revisor

8. Eventuelt
9. Dirigenten afrunder mødet
10. Afsluttende fællessang

Og så er der gratis spisning for ALLE medlemmer

Af hensyn til det praktiske:

Tilmelding til Birgit Blæsbjerg mobil 30 29 51 35 mail: birgitgb59@gmail.com senest den 19 marts 2019
Kontingent kan indbetales på konto nr 7730-0002038003
350,- for husstand og 175,- personlig kontingent

Skriv en kommentar