Generalforsamling 2018

VANDBORG FERRING FÆLLESHUS
GÅSKÆRVEJ 10, 7620 LEMVIG
FREDAG DEN 23. MARTS 2018 KL 18.00

Program:
1. Der bydes velkommen
2. Fællessang
3. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Stemme optællere
4. Formandsberetning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a. Bestyrelse på valg:
Gitte Smith Jakobsen
Birthe Poulsen
Svend Erik Blæsbjerg
b. Valg af suppleanter
c. Revisor

8. Eventuelt
9. Dirigenten afrunder mødet
10. Afsluttende fællessang

Og så er der gratis spisning for ALLE medlemmer

Af hensyn til det praktiske: Tilmelding til Niels Jacobsen, mail nielsjacobsen46@gmail.com mobil 30 82 63 98 senest den 20 marts 2018
Kontingent kan indbetales på konto nr 7730-0002038003
350,- for husstand og 175,- personlig kontingent

Skriv en kommentar