Bestyrelsesmøde i Vandborg Ferring fælleshus mandag den 4/2-19 klokken 19.00

%Bent, Bo, Birthe, Niels, Karsten Tilstede: Svend erik, Birgit, Michael, Gitte, Per, Mie
Ref.: Gitte
• Evaluering af revy
Vi synes det har været en fantastisk revy i år med mange gæster. Fredag 70 gæster til kaffebord og revy. Lørdag ca 80 gæster og middag musik og revy.
Maden var fantastisk. Lækkert mørt kød. Musikken var festlig og mange var ude at danse. Vi vil gerne have Lydspor til næste år. Tak til alle der hjalp.
• Litteraturaften 26/2
Litteraturaften med Gunda kl. 19.30. Birgit Blæsbjerg har bøger, som man kan låne til at læse inden litteraturaftenen. Der er kaffe og brød.
• Sangaften
Vi vil gerne have en sangaften engang i april eller maj. Per vil spørge nogen vi har i kikkerten.
• Pillefyr til Lille-sal
Vi blev enige om at bruge penge på at købe en brugt pillefyr til lille sal, da vi mener at det bliver mere og mere tidskrævende og besværligt at hente og finde og købe brænde. Svend Erik Blæsbjerg har et godt tilbud, som vi vil benytte os af. Vi skal finde ud af måden vi afregner pillefyret.
• Generalforsamling 22/3
Vi har generalforsamling den 22/3 med middag og valg til bestyrelsen.
• Teater den tirsdag den 26/3
Vi får igen besøg af Randers egnsteater i samarbejde med teaterkredsen Limfjorden. Vi skal have frivillige til at hjælpe med at bære teaterscenen ind, lave mad til skuespillere og bage muffins. Det snakker vi om til næste bestyrelsesmøde. Billetter kan købes på Randers egnsteaters hjemmeside og i døren hos os. Gitte skriver mere om salget på hjemmesiden, på mail og på facebook. Der er kommet flyers og plakater til fælleshuset.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 4/3 klokken 19.00.
Punkter:
Generalforsamling 22/3
Teater 26/3
Sangaften ?
Dør/vestfacade