Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 2. januar 2018

Bestyrelsesmøde i fælleshuset tirsdag den 2. januar 2018

Deltog ikke: Bo, Michael, Ejner, Svend Erik.

 • Evaluere juletræsfest den 28/12

Det var en succes. 17 børn og 17 voksne cirka og god stemning.

 • Julefrokost fredag den 5/1

Niels har styr på tilmeldinger og menuen. Der bliver dækket bord i lillesal lidt før gæsterne kommer.

 • Syng julen ud søndag den 7/1

Menighedsrådet står for brunch. Birgit Pedersen og Birgit Blæsbjerg står for det. Juletræet bliver stående i salen til vi er færdige, derefter rydder vi for pynt.

 • Sangaften og fortællesaften med Doris Nørgaard tirsdag den 16/1 klokken 19.30

Doris Nørgaard vælger sange og fortæller. Hanne Borg spiller til. Der kan købes kaffe og kage.

 • Revy fredag den 26/1 og lørdag den 27/1

Fredag: Birgit sender indbydelse ud snarest. Tilmelding til Inga. Der bliver dækket bord torsdag ved Birgit. Fredag er der revy og kaffebord og amerikansk lotteri. Vi skal alle ud og finde lotterigaver. Birgit finder kagebagere. Niels laver mad til skuespillerne.

Lørdag: Niels spørger Kamete om borddækning. Gitte spørger Jonas om musik. Gitte G sørger for spiritusbevilling. Kogekonerne laver menu. Michael køber drikkevarer. Lotterigaverne skal være i lejligheden torsdag.

 • Kommende møder

De kommende møder skal helst ligge om mandagen eller onsdagen fremover.

 • Eventuelt

Bent Lauges nye bog ”Svanesang” – Niels vil snakke med Bent om det eventuelt kunne være spændende med et foredrag om hans nye bog her i fælleshuset.

Hjemmesiden – Gitte taler med Ejner Noe om det.

Kigget på pedellisten.

 

Næste møde onsdag den 31/1:

 • Evaluere revy
 • Litteratur
 • Fortælleaften den 20/2
 • Musik Jette Torp den 20/3
 • Generalforsamlingen den 23/3

Næste møde i marts er den 5/3.