Bestyrelsesmøde i Fælleshuset mandag den 10/9 2018

Bestyrelsesmøde i Fælleshuset mandag den 10/9 2018

Vi var kun fire til mødet. Gitte, Niels, Birthe og Mie.

·       Foredrag med Bent Lauge

Der var et fint fremmøde til foredraget med Bent Lauge Madsen. Det var en fin aften, og de fremmødte var begejstrede for foredraget.

·       Husarbejde

Niels vil spørge til hvor vi er henne med murarbejde mod vest. Der er vand i kælderen. Rummet med drikkevarer har været rimeligt fyldt med vand. Svend Erik og Birgit har brugt tid på at ordne det, men der skal repareres en mur for at det bliver bedre. Der er utæthed i køkkenet. Det regner ned et sted ved bagdøren.

·       Høstfrokost ved Menighedsrådet

Vi dækker bord om lørdagen klokken 10.00 til ca. 40 personer. Vi finder blomster fra haverne til bordpynt. Michael handler drikkevarer. Menighedsrådet sørger for frokost. Vi sørger for kaffe og drikkevarer.

·       Sangaften 10/10

Elisabeth og Ejner Noe laver sangaften onsdag den 10/10. Birthe bager kage til denne aften. + en anden.

·       Eventuelt

Mie køber gaslightere til køkkenet og flaske med gas.