Foredrag med Bent Lauge Madsen.

Foredrag med Bent Lauge Madsen i Vandborg fælleshus

  1. august 2018 klokken 19.30

Bents slyngede vej gennem næsten tre menneskealdre.

 

Fredag den 23. august vil Bent fra Skolen fortælle glimt fra sit lange livs oplevelser og arbejde, der først og fremmest har handlet om vandløbenes ve og vel. Et arbejde, der har givet ham tilnavnet Åmanden.  Ligesom vandløbene slynger sig gennem landskaberne, har Bents vej gennem livet heller ikke været den lige.

Bent vil fortælle, hvorfor vandløb slynger sig, og hvad det skal gøre godt for: Det   skaber gode levesteder for fiskene, og det hindrer de store, ødelæggende oversvømmelser.   Her vil vi høre om både videnskab og om hans fortsatte arbejde med at få den politiske verden til at respektere åens vilje: Arbejd med, ikke imod strømmens egne kræfter.

Bent store interesse har altid været vandløbenes små dyr. Dem fik han for alvor tid til at studere, da han flyttede til Vandborg for 20 år siden. I Fælleshuset kan alle se et af resultaterne: Den 360 sider tykke bog: Naturhistorier fra bæk og å.

Klimatilpasning har fyldt meget af Bents tid de sidste 25 år: En af hans amerikanske vejledere lærte ham, at oversvømmelser er Guds værk, men oversvømmelsernes skader er overvejende menneskets værk: Det sidste kan vi gøre noget ved.

Bent hører til den internationale skole der mener, at vi skal genskabe og udbygge de naturlige værn mod oversvømmelser, hvad enten det er kyster eller vandløb. Klimaet kan vi ikke kæmpe imod, vi kan kun værne os. Det synspunkt står Bent gerne på mål for, kom bare an i fælleshuset! Stil gerne sprøgsmål.

Også hans livs slyngninger, der har ført ham vidt omkring i opgaver og i verden, bliver der tid til.

 

 

Skriv en kommentar