Referat fra Generalforsamlingen i Vandborg Ferring Fælleshus 11/9-2020

R

 1. Formanden bød velkommen.
 2. Desværre er det ikke muligt at synge fællessange eller revysange, som det ellers var planen, i aften p.gr af Covid 19 restriktioner.
 3. Valg af
 4. Arne Noe blev valgt som dirigent.
 5. Referent: Gitte Smith Jakobsen.
 6. Stemmetællere: Gitte Vejbæk og Niels Jacobsen
 • Formandens beretning. Godkendt.
 • Regnskab ved Birgit Blæsbjerg. Godkendt.
 • Indkomne forslag – intet.
 • Valg af:
 1. Bestyrelse på valg:

Gitte Smith

Birthe Poulsen

Svend Erik Blæsbjerg

Gitte Smith Jakobsen og Birthe Poulsen genopstiller ikke. Men Svend Erik Blæsbjerg gør.

De nye, der blev valgt ind:

Kristian Svendsen

Svend Erik Blæsbjerg

Karen Jensen

 • Valg af suppleanter

Trine Rosenstand og Niels Jacobsen

 • Revisorer

Bent Wang Hansen

Jette Bagger

 • Eventuelt:

Der er ønske om et hjertestarter-kursus.

Per Henriksen: Hvem kan være medlem? Steen Jensen vil gerne kigge på love omkring medlemskab.

Forslag om udgang til bagdør:  Om sommeren er der skønt på græsset med bænke/borde. Udgang via flugtdøren.

Musikforeningen (Per Henriksen) reklamerede for Esben Just 21/10 og senere til foråret forhåbentlig med en spændende sangerinde.

Fredagscafe (Birthe Poulsen) ønsker flere personer og nogle, der vil stå for det og som har lyst til at mødes om fredagen til en kop kaffe eller en øl og en god snak. Hvem har lyst til at være med til det?

Der er valg til menighedsrådet. Arne Noe opfordrede til at være med.

Der blev takket for Birthe Poulsen og Gitte Smith Jakobsens bestyrelsesarbejde, nu hvor de ikke genopstiller.

 • Dirigenten afrunder mødet.
 • Fællessang udgår. Formanden indbød til aftensmad.